Nederlands Concert Mannenkoor

cd-dvd poster

DE NCM CD/DVD - HOOGTEPUNT IN HET BESTAAN VAN HET NEDERLANDS CONCERT MANNENKOOR

De koorleden repeteerden vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016 in de Wijkkerk Aller Erf te Veenendaal. Volop werd gemusiceerd en nieuwe werken ingestudeerd onder de vaardige en enthousiaste leiding van Jimco Zijlstra. Geconcentreerd en initiatiefrijk zachtjes meezingend wanneer een andere partij zijn melodie instudeerde. Een ieder deed zijn uiterste best, niet in het minst dirigent Jimco Zijlstra die de toetsen van de nieuwe piano klankrijk bediende. Zaterdagmiddag voltrok zich voor het NCM nog een bijzondere happening welke uniek is in het bestaan van het NCM: de presentatie van een nieuwe CD mét DVD.

Daartoe was vanaf 2015 een speciaal team letterlijk in de weer geweest op vier locaties (de IJssel bij Dieren, Harderwijk, Scheveningen en Vlaardingen) om de zangstukken met getimede beelden te completeren. Dit team, bestaande uit Theo Korver, André de Groot, Liesbeth Reijerkerk, Jimco Zijlstra, Gert Jan Hayes (Hayo Sounds) en Fred Dissel, kon met het script te werk gaan om de boodschap van de muziek sprekend te maken. Door hun deskundigheid en ervaring, samen mét een mix enthousiaste koorleden, is het resultaat van dit fraai stukje samenwerking en saamhorigheid indrukwekkend!

DVD - een 'document'!

De NCM-cd mét dvd werd gepresenteerd en vertoond. André, trekker van het project, haalde markante zaken over de achtergrond van 'The making of' voor het voetlicht. De zang van het NCM mag op zich als verrassend worden gekend; met beelden bij de vier bijzondere zangstukken is dat voelbaar. Met name bij de zang van Psalm 43, de Geuzenpsalm, met beeldfragmenten uit Doodencel 601 van het Oranjehotel. Markant gegeven daarbij is, dat 13 maart 2016 het 75 jaar was geleden dat 18 gevangenen op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd. NCM-zangers, partners en genodigden waren er stil van, indrukken verwerkend, niet altijd zonder een traan.

De eerste exemplaren van de NCM-CD én DVD werden aangeboden aan maestro Jimco Zijlstra en Liesbeth Reijerkerk. Zang en muziek, ook van de vaste begeleiders Jan Lenselink en André van Vliet, zijn te beluisteren. De voorzitter van het NCM, Theo Korver, kon na een aantal maanden van ziekte gelukkig bij de presentatie aanwezig zijn. Hij bedankte het team en captain André de Groot; het was feestelijk.

Maar het was nog niet ten einde, want het NCM-bestuur zette vervolgens Liesbeth even in het zonnetje en verraste haar met een speciale attentie voor haar vele inspanningen.

Daarna werden twee tijdens deze repetitiedagen nieuw ingestuurde zangstukken en enkele andere kenmerkende NCM liederen als mini-concert ten gehore gebracht. Ook daarvoor waren de zangers vanuit Friesland en Limburg, Holland en Overijssel naar Veenendaal gekomen. André en Jan, hoe kon het anders, waren ook van de partij op deze speciale NCM-middag en begeleidden de mannenkoorzang.

Het is bepaald niet chauvinistisch bedoeld om bij dit unieke project met een indrukwekkend beeldend resultaat aan zangers en liefhebbers van mannenkoorzang te zeggen: "Van Noord en Zuid, van Oost en West -- bij NCM zing je op z'n best."

De titel Verbondenheid van deze CD/DVD is kenmerkend voor het karakter en de hartelijke onderlinge vriendschapsband van het NCM die er telkens is, en zeker op deze 12 maart weer ten volle was. Deze CD/DVD laat dat overduidelijk zien en horen. Deze verrijkende zang zal het NCM op het eerstkomende concert in Breukelen weer graag laten klinken.

Gert Bink

Foto 01 Foto 02 Foto 03 Foto 04 Foto 05 Foto 06