Nederlands Concert Mannenkoor
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter André de Groot tel: 06 - 51418186
email: voorzitter@ncmonline.nl
Secretaris Izak van Rijswijk tel: 0318 - 827880
email: secretaris@ncmonline.nl
Penningmeester Henk van der Meulen tel: 06-55174089
email: penningmeester@ncmonline.nl
Intakegesprekken en
begeleiding nieuwe leden;Lief en leed
Jan van de Scheur tel: 030 - 6373357
email: intakeliefleed@ncmonline.nl
Algemene zaken Nico de Jong tel: 0294 - 233504
email: algemenezaken@ncmonline.nl