Nederlands Concert Mannenkoor

Doel en Opzet

De koorzang in Nederland bevorderen en verder ontwikkelen. Met dat doel voor ogen biedt het Nederlands Concert Mannenkoor zangers uit heel Nederland een platform om van daaruit te repeteren, te studeren en te concerteren.
De ervaring en kennis die deze gedreven en vaak zeer getalenteerde zangers daarbij opdoen, komen ten goede aan de koren waarvan ze eventueel lid zijn. Elke gemotiveerde- en geoefende zanger is bij het NCM welkom, dit ter beoordeling van de dirigent. Het Nederlands Concert Mannenkoor hoopt bovendien, dat door het geven van concerten de belangstelling voor de koorzang wordt vergroot.
Een andere doelstelling van het Nederlands Concert Mannenkoor is een podium te zijn voor solisten, ook van buiten het koor.
Op uitnodiging verleent het koor graag haar medewerking aan fundraising activiteiten van charitatieve instellingen.
Daarnaast is het koor ook in staat om activiteiten van organisaties op representatief gebied te ondersteunen.