Nederlands Concert Mannenkoor

NCM Jubileum Concertreis Zeeland - België
16 - 19 oktober 2009

De mooiste superlatieven waren niet mooi genoeg.
Uitspraken als "Wat een avond, jonge!". "Wat geweldig!", "Hier doe je het voor"; "Is dat genieten!", "Dat ik dat nog mag meemaken!". Dit soort uitspraken waren niet van de lucht na het concert op zaterdagavond in de mooie St. Adriaanskerk in Dreischor. Ook waren dergelijke opmerkingen te horen tijdens de nazit samen met het publiek en de leden van het Smalstads Gemengdkoor uit Brouwershaven. Ook het publiek had genoten. Zoveel complimenten mochten Jimco, Jan en André in ontvangst nemen dat ze er stil van werden. Ongetwijfeld was dit concert één van de hoogte-punten van deze reis. Maar er volgden er meer!

De reis begon op vrijdag 16 oktober en werd afgesloten met het ontbijt op 19 oktober 2009.<br> In de tussen liggende periode werden er twee concerten gegeven en werd op zondag meegewerkt aan de Hoogmis in de bijzondere Sint Baafskathedraal in Gent.

Maar eerst verzamelden de leden en meegereisde partners zich in het Golden Tulp hotel in Vlissingen. Na een informele begroeting werden de koffers uitgepakt, een drankje genuttigd en gezamenlijk het diner gebruikt. Dat moest onder tijdsdruk gebeuren, zodat het toetje moest vervallen. In plaats hiervan werd een blikje Zeeuwse babbelaars uitgereikt. Die tijdsdruk was ontstaan omdat er een kleine aanpassing met het inzingschema had plaats gevonden. 's Avonds moesten we samen met het Vrouwenkoor Quodlibet concerteren in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Een goed gevulde kerk met meer dan 300 bezoekers, konden van een goed uitgevoerd concert genieten. Het Vrouwenkoor, onder leiding van een inspirerende dirigente Willie den Hollander, was een lust voor het oor. Met een voldaan gevoel gingen we terug richting hotel en werd er nog even een afzakkertje in de bar genomen.

De volgende ochtend stonden er drie bussen klaar om richting Neeltje Jans te gaan. Zoals een goed georganiseerd koor betaamt was iedereen de gehele reis altijd op tijd, zodat we keurig op schema bleven. Het voormalig werkeiland is nu een museum en onder leiding van drie gidsen werd het heden en verleden toegelicht. Het is samen te vatten in twee woorden: Zeer indrukwekkend!

Na dit bezoek werden de partners naar Zierikzee gebracht en de zangers reden door richting het pittoreske plaatsje Dreischor. Hier was het inzingen geblazen, maar niet voordat het podium met vereende krachten moest worden opgebouwd. Na het inzingen werden de mannen weer in Zierikzee met hun partners verenigd om samen te gaan dineren. Uiteraard werd er op verzoek van de leiding door de zangers geen alcoholische versnaperingen genuttigd, want dat zou de concentratie wel eens kunnen aantasten. Het concert werd een groot succes. Het Smalstads Gemengdkoor dat uit 25 personen bestaat, wist zich tegen het zanggeweld van ruim 85 zangers goed staande te houden. Het aanwezige publiek heeft erg van genoten van dit concert, evenals de leden van ons koor, want dit concert wordt in de 20 jarige geschiedenis van het NCM bijgeschreven als één van de betere uitvoeringen. Dat wil wat zeggen voor een koor met een reputatie als het onze.

Rond 23:30 uur waren we weer terug in het hotel. De meeste mensen gingen direct richting bed en een klein groepje nam nog een afzakkertje voordat zij hun kamer opzochten.

Zondagmorgen was het in de ontbijtzaal al voor zevenen druk. De reden hiervoor was dat de bussen om 8:00 uur richting Gent vertrokken. Voor veel mensen was het de eerste keer dat zij door de bijna acht kilometer lange Westerschelde tunnel reden. De zangers waren ruimschoots op tijd aanwezig voor het inzingen in de Gentse Sint Baafskathedraal. Het koor verleende medewerking aan de Hoogmis. Naast de Messe Breve werden de liederen Kolj Slawen en Morte Christe gezongen. In deze mooie kathedraal met haar geweldige akoestiek klonk onze bijdrage aan deze mis imponerend.

Na afloop was er ruimschoots gelegenheid het fraaie centrum van Gent te bezoeken. Ook werd een rondleiding door de kathedraal verzorgd.
Precies om 16:00 uur vertrokken de bussen weer richting Vlissingen waar s avonds het afscheidsdiner en een informele avond op het programma stonden.
Piet Hartman had een samenvatting over de vele concertreizen van het koor op een DVD gemaakt. De vele oes en ahs tijdens de vertoning brachten mooie herinneringen naar boven.
De leden die vanaf het begin van het ontstaan van het NCM lid zijn werden in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een cadeaubon (dat is tegenwoordig een plastic kaartje met een geldwaarde).
Daarnaast kregen alle leden een schrijfsetje waarop dit jubileum op gedrukt staat. Tot in de late uurtjes werd er nog nagepraat.

Deze goed georganiseerde reis is een bewijs dat een concertreis niet perse naar het buitenland hoeft te gaan. In ons eigen land en de directe buurlanden is het goed zingen en is er ruimschoots tijd om in een lang weekend leuke activiteiten te ondernemen. Eén ding staat vast: Het NCM is een geweldig koor dat in zijn 20-jarig bestaan een sterke onderlinge band heeft opgebouwd.

Joop Kreeft